ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE: JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPRZEWIDZIANYMI SYTUACJAMI

Zarządzanie projektem to zadanie wymagające sporej ilości czasu i pracy. Wszyscy wiemy, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Dlatego też ważne jest, aby umieć radzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, które na pewno pojawią się na drodze podczas realizacji projektu. Tym, którzy chcą skutecznie zarządzać projektem i uniknąć lub minimalizować wpływ nieoczekiwanych zmian polecamy przeczytanie tego artykułu.

PLANOWANIE – PIERWSZY KROK W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI

Przed jakimkolwiek działaniem i realizacją projektu ważne jest zaplanowanie go w każdym szczególe. Plan, który zawiera szereg informacji, takich jak cel, zakres prac, budżet, harmonogram i podział zadań. W projekcie dobrze zdefiniowany mieć również listę ryzyk, które mogą pojawić się w jego trakcie, i określenie sposobów ich zminimalizowania.

Rozpoczęcie projektu bez planu to droga donikąd. Dobrze przygotowany plan może znacznie ułatwić zarządzanie zmianami, gdy te już się pojawią. W przypadku zmian nieoczekiwanych, powinniśmy zweryfikować nasz dotychczasowy plan, w celu określenia, jakie zmiany będą konieczne, aby osiągnąć zamierzony cel.

KOMUNIKACJA – KLUCZ DO SUKCESU W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Kolejnym ważnym czynnikiem w zarządzaniu projektami jest komunikacja. Przydatne jest, aby mieć regularne spotkania z zespołem projektowym, na których można omawiać aktualne problemy, podejmować decyzje i ustalać nowe cele.

Dobrze jest mieć w zespole specjalistów z różnych dziedzin, którzy razem będą pracować nad projektem. Nawet najbardziej skomplikowany projekt może zostać zrealizowany, gdy jego realizacja będzie oparta na współpracy i zaangażowaniu zespołu. Warto również, aby zespół projektowy miał dostęp do informacji o projekcie i żeby ta informacja była aktualna i dostępna dla wszystkich członków zespołu.

Jakie są sposoby na przekazywanie informacji w zespole projektowym? Można skorzystać z narzędzi do komunikacji online, takich jak poczta elektroniczna lub systemy komunikacji biznesowej, które umożliwiają udostępnianie plików, czatowanie i współdzielenie informacji z różnych źródeł (np. dokumentacji projektu).

PRZEWIDYWANIE ZMIAN – ANALIZA RYZYKA

Przygotowanie listy ryzyk to ważny element zarządzania projektem. Analiza ryzyka, która stanowi część procesu planowania projektu, będzie ważna, gdy przyjdzie czas na pisanie planu reagowania na nieoczekiwane sytuacje. Zespół projektowy powinien zebrać informacje na temat potencjalnych ryzyk, ich wpływu na projekt oraz sposobu ich minimalizacji.

Korzystając z listy ryzyk, menedżer projektu może sporządzić scenariusze reakcji na poszczególne sytuacje. Scenariusze te powinny zawierać opis sposobu, w jaki zespół projektowy będzie radził sobie w przypadku wystąpienia konkretnej sytuacji, oraz ewentualne nowości w budżecie, harmonogramie i zakresie pracy.

ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH CIĄGLE NA BIEŻĄCO

Ważnym elementem skutecznego zarządzania projektem jest zaangażowanie zespołu projektowego oraz interesariuszy na każdym etapie realizacji projektu. Dobrze jest zorganizować regularne spotkania z członkami zespołu, gdzie każda osoba będzie mogła wyrazić swoje zdanie na temat projektu, zgłosić problemy lub sugestie. Dzięki takiemu podejściu zespołowy projekt nabiera dodatkowego skrzyku, a pomysłowość członków zespołu pozwala osiągnąć zaplanowany cel.

Podsumowanie:
Zarządzanie projektami jest zadaniem wymagającym skrupulatnego planowania, szczegółowej analizy ryzyka, dobrego planu komunikacji w zespole oraz elastyczności w przypadku zmian. W przypadku nieoczekiwanych sytuacji, menedżer projektu powinien być gotowy do wprowadzenia zmian w planie, mając jednocześnie na uwadze cel projektu i jego koszt. Dzięki temu, można uniknąć niepotrzebnych opóźnień i strat finansowych, a zespół projektowy będzie nadal pracował w zadowalający sposób.