Od lat technologia w budownictwie przekształcała się niemal nie do poznania. Nowoczesne techniki konstrukcyjne zyskują na popularności wraz z rozwojem nowych materiałów oraz aparatury, dzięki czemu możliwe stało się budowanie z wykorzystaniem prefabrykatów oraz modułów. W porównaniu do tradycyjnego budownictwa, rozwiązania te przynoszą wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, pieniędzy oraz zwiększone bezpieczeństwo na placu budowy.

1. Wyjaśnienie pojęć

Wykorzystywanie w budownictwie prefabrykatów oraz modułów polega na produkcji części bądź elementów budynku w specjalnie przystosowanych do tego fabrykach, gdzie w kontrolowanych warunkach możliwe jest osiągnięcie lepszej jakości oraz dokładności w porównaniu do wykonawstwa ręcznego na placu budowy.

Prefabrykaty to gotowe do montażu elementy, takie jak ściany, stropy, schody czy elementy elewacyjne, które transportowane są na plac budowy w celu ich zamontowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Moduły, zaś to gotowe segmenty, składające się z kilku prefabrykatów, tworzące jakby element klockowy dwu lub trójwymiarowy. W całości wykonane są w fabryce, a następnie transportowane na plac budowy w celu ich złożenia w jedną całość.

2. Zalety prefabrykatów i modułów

Odkąd stały się coraz bardziej popularne, prefabrykaty i moduły zyskały uznanie inwestorów, architektów, jak i wykonawców. W porównaniu do tradycyjnej metody wznoszenia budynków, wykorzystanie prefabrykatów oraz modułów przynosi wiele korzyści.

a) Oszczędność czasu
Wykorzystanie gotowych elementów skraca czas pracy na placu, dzięki wyeliminowaniu konieczności pracowania na miejscu. Część prac wykonywana jest w fabryce, co pozwala na zmniejszenie czasu budowy nawet o kilka miesięcy.

b) Oszczędność kosztów
Konstrukcjami prefabrykowanymi da się osiągnąć znacznie lepszą izolacyjność termiczną i akustyczną, niż w przypadku tradycyjnych metod budowy. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu nie ma późniejszych prac korekcyjnych, co znacznie zmniejsza koszt inwestycji.

c) Zwiększona jakość
W fabrykach stosowane są kontrolowane warunki, co wpływa na wysoką jakość oraz dokładność wykonywania elementów. W procesie produkcji można również wykorzystać bardziej zaawansowane maszyny i narzędzia, co pozwala na dokładne dopasowanie elementów bez ryzyka pomyłek.

d) Zwiększone bezpieczeństwo
Stosowanie prefabrykatów i modułów wpływa również korzystnie na bezpieczeństwo na placu budowy. Przenoszenie elementów z fabryki na plac budowy odbywa się zwykle dużo krócej niż w przypadku tradycyjnej metody, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na placu.

3. Przykłady zastosowania

a) Budynki użyteczności publicznej
System modułowy często wykorzystywany jest w budownictwie użyteczności publicznej, w którym podstawową wartością jest terminowość realizacji inwestycji. Przykładem może być budowa placówek oświatowych, szpitali czy przedszkoli.

b) Inwestycje mieszkaniowe
W budownictwie mieszkaniowym coraz częściej stosowane są prefabrykaty, co pozwala na skrócenie czasu budowy, zmniejszenie kosztów i zwiększenie ich jakości. Elementy takie jak schody, ściany i stropy wykorzystywane są do budowy domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, czy osiedli.

c) Obiekty sportowe i rekreacyjne
Budynki rekreacyjne czy sportowe zyskują na popularności, a ich realizacja z mieszanych systemów konstrukcyjnych, w których kładziony jest nacisk na estetykę i funkcjonalność, jest bardzo trudna ze względu na rozmiary i kształty. W takich sytuacjach prefabrykacja jest jedyną praktyczną opcją.

4. Problemy i wyzwania

W budownictwie wykorzystującym prefabrykowane elementy nadal pojawiają się problemy i wyzwania. Jednym z głównych jest konieczność zapewnienia w stosunku do produkcji prefabrykatów jak najniższej emisji CO2 do atmosfery. W efekcie, producenci prefabrykatów i modułów coraz częściej wykorzystują materiały trudno utylizowalne, co wpływa negatywnie na środowisko.

5. Podsumowanie

Wykorzystanie prefabrykatów oraz modułów to aktualnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w budownictwie. Rozwiązania te pomagają skrócić czas budowy, zwiększyć jakość wykonania, a co więcej, wprowadzają wiele usprawnień, które pomagają w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju. Warto wziąć to pod uwagę przy inwestycji w nowe projekty budowlane i rozważyć, które rozwiązanie będzie najlepsze dla danej inwestycji, z zachowaniem równowagi między profitami ekonomicznymi, a ochroną środowiska.