ZARZĄDZANIE TERMINAMI: JAK UTRZYMAĆ PROJEKT W HARMONOGRAMIE

Projektowanie to skomplikowany proces, na który składa się wiele czynników, a utrzymywanie projektu w harmonogramie jest dla wielu przedstawicieli zarządzania projektem jednym z najważniejszych wyzwań. Bardziej doświadczeni menedżerowie projektu wiedzą, że aby osiągnąć sukces, muszą mieć możliwość wykonywania zadań w ustalonym harmonogramie.

1. Planuj porządnie

Projektuje się wyczynowo, skupiając się wyłącznie na celu końcowym, w tym przypadku warto wykorzystać przygotowane wcześniej plany, dzięki którym zminimalizowane zostaną ryzyka związane z harmonogramem. Planując upewnijmy się, że każda zadań posiada przypisany czas wykonania, grupując je w związki z konkretnymi projektami. Wydaje się to banał, ale to właśnie planowanie i przewidywanie przyszłych problemów to kluczowe elementy dla utrzymania projektu w harmonogramie.

2. Określ cele

Kolejnym bardzo ważnym punktem jest wyodrębnienie celów. Konieczne jest jasne określenie zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć doprecyzowane cele. W przypadku braku celów projekt nie będzie miał wyraźnej drogi i nie uda się utrzymać harmonogramu. Jednak określenie celów może nie być łatwe w zależności od skali projektu, na przykład na dużych projektach, czasem trudno jest utworzyć spójny plan.

3. Komunikuj rynki przemysłowe

Kolejnym kluczowym elementem w utrzymaniu projektu w harmonogramie jest odpowiednia i terminowa komunikacja. W zależności od wielkości zespołu, itd., menedżerowie projekty muszą zapewnić dostępność odpowiednich kanałów komunikacji. Jednym ze sposobów jest proces informacji na temat rynków, w których działa projekt. Dzięki temu, że zespół projektowy zna te rynki i może reagować na zmieniające się warunki, utrzyma projekt w harmonogramie.

4. Identyfikuj krytyczne trasy

Kolejnym ważnym narzędziem w utrzymaniu projektu w harmonogramie są śledzenie i identyfikacja krytycznych ścieżek projektu. Krytyczne trasy to szkielet projektu, które są najważniejsze dla osiągnięcia celu. Wszelkie opóźnienia w tych obszarach wpłyną negatywnie na projekt jako całość. Ważne jest, aby zawsze śledzić te trasy i dbać o osiąganie harmonogramu.

5. Wykorzystaj programy zarządzania projektem

Ostatecznie, jako manager, musisz posiadać odpowiednie narzędzia, aby utrzymać harmonogram. Programy zarządzania projektem, takie jak Asana, Trello itd., posiadają wiele modułów, dzięki którym można śledzić postęp projektu, wiadomości między członkami zespołu, określić krytyczne trasy itd. Dzięki takiemu oprogramowaniu menedżerowie projekty mogą z łatwością utrzymać harmonogram.

Podsumowanie:
Utrzymanie projektu w harmonogramie jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu. Planowanie, określenie celów, odpowiednia i terminowa komunikacja, identyfikacja krytycznych ścieżek projektu oraz wykorzystanie programów zarządzania projektem to podstawowe narzędzia niezbędne dla projektów. Kiedy zostaną skutecznie stosowane, pomogą w osiągnięciu założonego celu.