W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych gałęzi każdej rozwijającej się gospodarki jest transport oraz przewóz ładunków, z tego względu stale powstają nowe przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, spedycją i logistyką.

Czym jest TSL?

Skrót TSL łączy w sobie trzy części składowe: transport, spedycję i logistykę. Każdy z nich jest bardzo istotna. Poprzez pominięcie choć jednej z nich efektywny sprawny transport nie jest do końca możliwy. Z czym one się jednak wiążą?
transport – wiąże się z przemieszczaniem się zarówno ludzi, ale także i ładunków. Odbywa się on za pomocą odpowiednich środków transportu. Możemy wyróżnić kilka rodzajów transportu ze względu na środowisku, w którym dany transport się odbywa, m.in. transport lądowy, morski i powietrzny.
spedycja – to według najprostszej definicji organizacja przewozu różnego rodzaju ładunków oraz wszystkie związane z nim czynności. Może ona być organizowana na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej. Zajmuje się ona obsługą przesyłki od momentu jej nadania aż po doręczenie jej do odbiorcy.
logistyka – jest to proces efektywnego i sprawnego planowania, realizacji i kontroli działań związanych z przepływem dóbr i czuwanie nad zarządzaniem dostaw.

Co cechuje dobre przedsiębiorstwo spedycyjne?

O tym, czy dane przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne można uznać za profesjonalne i odpowiednie mówi kilka ważnych czynników. Przede wszystkim najpierw zwraca się uwagę na renomę firmy oraz posiadane przed danego spedytora certyfikaty, pozwolenia i ubezpieczenia. Doświadczenie danej firmy także wiele może o niej powiedzieć. Dobra firma spedycyjna posiada również szeroki tabor pojazdów o różnej ładowności. Ważne jest też to, czy przedsiębiorstwo posiada jedną specjalizację, czy też przyjmuje wszystkie zlecenia i posiada do nich auta specjalistyczne. Warto też sprawdzić, czy treści umów przygotowywanych przed dane przedsiębiorstwo są przejrzyste i jednoznaczne oraz zawierają wszystkie niezbędne kluczowe informacje.

Przedsiębiorstwo spedycyjne w Szczecinie

Najbardziej profesjonalnym i rzetelnym przedsiębiorstwem spedycyjnym w województwie zachodniopomorskim zdecydowanie można nazwać Spedycja Szczecin. Firma ta cieszy się od wielu lat doświadczeniem w organizacji transportu i spedycji na terenie kraju, jak i za granicą. Przedsiębiorstwo cechuje się kompetentnością, profesjonalizmem oraz terminowością. Oferuje szeroki wybór pojazdów na najwyższym standardzie i usług. Firma nie boi się też podejmować najbardziej wymagających zleceń, zajmuje się zarówno standardowymi ładunkami, jak i transportem chłodniczym i innymi. Wyspecjalizowana kadra pracownicza udziela klientom fachowych porad i zapewnia kompetentną obsługę.